Publikacje

red. Paweł Rzucidło

************* 2020 **************

150. Rogalski T., Rzucidło P.,  Prusik J., A concept of an automatic flight control system capable of aerobatic flight, 10th EASN Virtual International Conference on Innovation in Aviation & Space to the Satisfaction of the European Citizens, 2-4 September 2020.

149. Rogalski T., Rzucidło P., Prusik J., Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in a spin maneuver,
Aircraft Engineering and Aerospace Technology, , Vol. 92 No. 8, pp. 1215-1224. 
https://doi.org/10.1108/AEAT-05-2019-0099

148. Rogalski T.,  Rzucidło P.,  Kopecki G., Kordos D., Nowak D., Wałek Ł., Przegląd prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Katedrę Awioniki i Sterowania zorientowany na zapotrzebowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, Warsztaty dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w WOT, AOS Bezmiechowa, 24 czerwca 2020.

147. Kapuscinski T., Szczerba P., Rogalski T., Rzucidlo P., Szczerba Z., A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery, Sensors 2020, 20(8), 2401
https://doi.org/10.3390/s20082401

146. Rzucidło, P., Rogalski, T., Jaromi, G., Kordos, D., Szczerba, P. and Paw, A. (2020), "Simulation studies of a vision intruder detection system", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 92 No. 4, pp. 621-631.
https://doi.org/10.1108/AEAT-04-2019-0065

************* 2019 **************

145. Jaromi, G., Kordos, D., Rogalski, T., Rzucidło, P., & Szczerba, P., Wybrane elementy badań wizyjnego układu antykolizyjnego dla lekkich oraz bezzałogowych statków powietrznych. Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 227(1-2), 2019, str. 265-271.
http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/721/680

144. Szczerba P, Rzucidło P, Szczerba Z, Drupka G. Vision system supporting the pilot in variable light conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2019; 21 (1): 60–67, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.8.

************* 2018 **************

143. Rzucidło P., Zastosowanie metod analizy falkowej do detekcji wybranych zdarzeń w zapisach parametrów lotu lekkich statków powietrznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018, 185 stron.

142. Piotr Grzybowski, Maciej Klimczuk, Pawel Rzucidlo, Distributed measurement system based on CAN data bus, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 90 Issue: 8, 2018, pp.1249-1258.
https://doi.org/10.1108/AEAT-11-2017-0247

141. Jaromi G., Kordos D., Rogalski T., Rzucidło P., Szczeba P., Wybrane elementy badań wizyjnego układu antykolizyjnego dla lekkich oraz bezzałogowych statków powietrznych, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp, Zakopane, 3-6 grudzień 2018.

140. Oszust M., KapuscinskiT., Warchol D., Wysocki M., Rogalski T., PieniazekJ., Kopecki G. H., Ciecinski P., Rzucidlo P., A vision-based method for supporting autonomous aircraft landing, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 90 Issue: 6, 2018, pp.973-982.
https://doi.org/10.1108/AEAT-11-2017-0250 

139. Kalwara M., Kucaba-Piętal A., Święch Ł., Rzucidło P., Rogalski T., Removable Container for In-Flight Experiments
on PW-6U Glider,  Journal of Aerospace Engineering, Volume 31, Issue 5, 2018.
https://doi.org/10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000887

************* 2017 **************

138. Grzybowski P., Klimczuk M., Rzucidlo P., Distributed measurement system based on CAN data bus, 7th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research, 26-29 September, Warsaw 2017.

137. Oszust M., Kapuściński T., Warchoł D., Wysocki M., Rogalski T., Pieniążek J., Kopecki G., Cieciński P., Rzucidło P., A vision-based method for supporting autonomous aircraft landing, 7th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research, 26-29 September, Warsaw 2017.

136. Bakunowicz J., Rzucidło P., Measurement and analysis of certain flight parameters based on MEMS sensors, J. Sens. Sens. Syst., 6, 211-222, doi:10.5194/jsss-6-211-2017, 2017.
http://www.j-sens-sens-syst.net/6/211/2017/

135. Szewczyk M., Smusz R., de Groot K., Meyer J., Kucaba-Pietal A., Rzucidlo P., In-flight investigations of the unsteady behaviour of the boundary layer with infrared thermography, Measurement Science and Technology, Volume 28, Number 4, IOP Publishing Ltd, 2017.
https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa529c

************** 2016 **************

134. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidlo P., Hybrid Visualization Flight Simulator, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, Rzeszów, 23-24 czerwca 2016.

133. Nowak D., Kordos D., Kopecki G., Grzybowski P., Rzucidło P., Testbed for simulation research in the design process of flight control systems, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, Rzeszów, 23-24 czerwca 2016.

132. Rogalski T., Szczerba P., Rzucidło P., Aircraft state and orientation vision estimation method using optical flow in selected flight phases, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, Rzeszów, 23-24 czerwca 2016.

131. Grzybowski P., Drupka G., Kordos D., Rogalski T., Rzucidło P., Operator interface for a ground control station which allows the control of a group of unmanned aircraft, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, Rzeszów, 23-24 czerwca 2016.

130. Brzostowski K., Gliwa K., Krzyżanowski S., Kordos D., Grzybowski P., Rzucidło P., TRUST – coarse detector against jamming of GNSS signal, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, Rzeszów, 23-24 czerwca 2016.

129. Kopecki G., Rzucidlo P., Grzybowski P., Kordos D., A family of universal miniature autopilots - design solutions, characteristics, hardware/software-in-the-loop simulations, AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, AIAA Aviation, Washington, D.C., 13-17 June 2016.
http://dx.doi.org/10.2514/6.2016-3220

128. Rzucidło P., Kopecki G. H., deGroot K., Kucaba-Pietal A., Smusz R., Szewczyk M., Szumski M., Data acquisition system for PW-6U in flight boundary layer mapping, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 88 Iss: 4, 2016, pp.572 - 579
DOI: 10.1108/AEAT-12-2014-0215

127. Bakunowicz J., Rzucidło P., Coupling of MEMS gyroscope application with wavelet analysis for detection of airframe oscillations in flight conditions, Proceeding 36th European Telemetry and Test Conference - etc2016, 10-12 May 2016, Nuremberg, Germany, pp. 59-68.
DOI: 10.5162/etc2016/2.2
http://www.ama-science.org/proceedings/details/2280

126. Kopecki G., Rzucidlo P., Integration of optical measurement methods with flight parameter measurement systems, Measurement Science and Technology, Volume 27, Number 5, IOP Publishing Ltd, 2016.
http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/27/5/054003

125. Rzucidło P., Potencjał dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej dla sektora kosmicznego, Dzień informacyjny sektora kosmicznego w ramach Centrum Kompetencji „Droga w przestrzeń”, Rzeszów, 4 marca 2016.

124. Kopecki G., Grzybowski P., Rzucidło P., Tomczyk A., Dołęga B., Kordos D., Rogalski T., The use of Hardware-in-the-Loop stands in the teaching of flight control systems operation, 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016), 4-6 February 2016, Madrid, Spain.

************** 2015 **************

123. Kopecki G., Rzucidło P., Nowak D., Kordos D., Grzybowski P., Experimental verification of aircraft model used in the laboratory stand for hardware-software in the loop testing, 10th AIRTEC International Congress, 3-5 November 2015, Munich, Germany.

122. Kucaba-Pietal A., Szewczyk M., Smusz R., Rzucidło P., de Groot K., Meyer J., Experimental in-flight boundary layer measurements by IRT on RUT PW-6 glider in frame of AIM2 Project, Experiments in Fluid Mechanics – EFM 2015, 26-27 October 2015, Warsaw.

121. Boden F., de Groot K., Meyer J., Meyer R., Bakunowicz J., Rzucidło P., Smusz R., Szewczyk M., Szumski M., Flow and structure deformation research of a composite glider in flight conditions, 46th Society of Flight Test Engineers International Symposium Breaking Barriers, Sept. 14-17, Lancaster, CA, 2015.
http://toc.proceedings.com/28075webtoc.pdf

120. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Brzostowski K., Szczygielska K., Pilch K., Krzyżanowski S., Detektor zakłóceń systemu GNSS dla zastosowań lotniczych, Konferencja Naukowa WSOSP - Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Dęblin, 8 - 9 września 2015.

119. Rzucidło P., Grzybowski P., Kopecki G., Kordos D., Automatyczne podejście do lądowania z wykorzystaniem korekcji ASG-EUPOS, Konferencja Naukowa WSOSP - Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Dęblin, 8 - 9 września 2015.

118. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Opracowanie i testy naziemnej stacji kontroli lotu BSP klasy mikro i mini, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Nr 1 (24), Dęblin 2015, str. 51-61.

************** 2014 **************

117. Rzucidło P., Kopecki G., Kucaba-Piętal A., Smusz R., Szewczyk M., Szumski M., de Groot K., Flight Parameters Measurement System for PW6 in flight boundary layer mapping, Airtec 2014, Frankfurt / Main, 28-30 October 2014 .

116. Nowak D., Kopecki G., Żugaj M., Rzucidło P.: Small RPAS in flight testing - programme and result analysis, 11th International Seminar Research and Education in Aircraft Design, Vilnius, Lithuania, 2014

115. Kopecki G., Rzucidło P., Flight Parameters Measurement System for AIM-2 Systems In-Flight Testing – Structure, Algorithms, Problems During In Flight Testing Realization, AIM 2 Final Meeting, DLR Goettingen, 9-10 September 2014.

114. Kopecki G., Rzucidło P., Integrated modular measurement system for in-flight tests, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Diagnostyka, Vol. 15, No. 1, Warszawa, 2014, pp. 53-60.

113. Nawrat A. M. [red.], Innovative Control Systems for Tracked Vehicle Platforms, Studies in Systems, Decision and Control Vol. 2, Nowak D., Kopecki G., Orkisz M., Rogalski T., Rzucidło P., The Selected Innovative Solutions in UAV Control Systems Technologies, Springer International Publishing Switzerland 2014, pp. 39-56.

************** 2013 **************

112. Kucaba-Piętal A., Bakunowicz J., Szewczyk M., Smusz R., Kmiotek M., Szumski M., Rogalski T., Kopecki G., Rzucidło P., Nowotyńska I., Szczerba P., Organizacja Workshop AIM2, Konferencja: AIM2 Advanced Flight Testing Workshop, Rzeszów, 9-14 Semptember 2013.

111. Kucaba-Piętal A., Rogalski T., Szumski M., Rzucidło P., Kopecki G., Kopecki T., Święch Ł., Szewczyk M., Smusz R., Kmiotek M., Szczerba P., Nowotyńska I., Bakunowicz J., Advanced In-Flight measurement Tchniques 2 w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2013.

110. Rzucidło P., Kopecki G., Basmadji F., Grzybowski P., Kordos D., Nowak D., Szczerba P., VII Konferencja Awioniki, Rzeszów-Krasiczyn, 18-21 września 2013.

109. Kopecki G., Rzucidło P., Elements of an integrated modular measurement system for a flying laboratory, VII Konferencja Awioniki, Rzeszów-Krasiczyn, 18-21 września 2013.

108. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Naziemna stacja kontroli BSP, VII Konferencja Awioniki, Rzeszów-Krasiczyn, 18-21 września 2013.

107. Nawrot M., Rzucidło P., Zastosowanie numerycznego modelu terenu w procesie analizy planu misji bezzałogowego statku powietrznego, VII Konferencja Awioniki, Rzeszów-Krasiczyn, 18-21 września 2013.

106. Chudy P., Dittrich P., Vlk J., Rzucidlo P., HW in-the-loop simulation of light aircraft’s autopilot, AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference, August 19-22, Boston, MA, 2013.

105. Rzucidlo P., Chudy P., Rydlo K., Simulation and Prototyping of FCS for Sport Aircraft, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Volume 85 issue 6, Emerald Group Publishing Limited, 2013.

104. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Development and tests of ground control station for micro and mini UAV, 5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects, 15–17 maj, Dęblin, 2013.

103. Grzybowski P., Rzucidło P., Metoda określania kierunku i intensywności podmuchów działających na mikrosamolot, 52 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 23-27 luty, Ustroń, 2013.

102. Gosiewski Z., Kulesza Z. [red], Mechatronic Systems and Materials IV, Rzucidło P., Unmanned Air Vehicle Research Simulator - Prototyping and Testing of Control and Navigation Systems, Solid State Phenomena, Vol. 198, Trans Tech Publications Inc., Zurich 2013, pp. 266-274.

101. Gosiewski Z., Kulesza Z. [red], Mechatronic Systems and Materials IV, Kopecki G., Tomczyk A., Rzucidło P., Algorithms of Measurement System for a Micro UAV, Solid State Phenomena, Vol. 198, Trans Tech Publications Inc., Zurich 2013, pp. 165-170.

************** 2012 **************

100. Rzucidło P. [red.], Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla latającej platformy bezzałogowej, projekt rozwojowy O R00 0089 11, Rzeszów, Mielec, 2010-2012, 335 stron.

99. Gruszecki J., Chłędowski M., Basmadji F., Cieciński P., Grzybowski J., Grzybowski P., Kopecki G., Kordos D., Nowak D., Pieniążek J., Rogalski T., Rzucidło P., Tomczyk A., Dołęga B., Samolej S., Latający obserwator terenu "LOT", projekt rozwojowy O R00 0116 11, Rzeszów, 2010-2012.

98. Orkisz M., Wygonik P., Kopecki H., Zacharzewski J., Kopecki T., Jakubowski R., Pieniążek J., Cieciński P., Rzucidło P., Grzybowski P., Grzybowski J., Gruszecki J., Tomczyk A., Chłędowski M., Dołęga B., Basmadji F., Mazurek P., Święch Ł., Lenart J., Bar W., Wielofunkcyjny dwumiejscowy motoszybowiec nowej generacji, projekt KB/68/12/823/IT1-B/U/08, Rzeszów, 2012.

97. Orkisz M., Wygonik P., Jakubowski R., Pieniążek J., Cieciński P., Abramczyk J., Majka A., Rzucidło P., Śliwa R., Bieniasz W., Czarnecki M., Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych - wyposażenie pokładowe, Projekt rozwojowy R10 006 03, Rzeszów, 2012.

96. Szpunar R., Rzucidło P., Koncepcja wykorzystania aktywnej sieci geodezyjnej ASGEUPOS w układzie sterowania i nawigacji latającej platformy bezzałogowej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 NR 12a/2012, SIGMA-NOT, Warszawa 2012, str. 154-158.

95. Grzybowski P., Rzucidło P., System for testing and simulation of Unmanned Aerial Vehicle and its components, Canada's Premier Unmanned Vehicles Systems Conference, November 6th-9th, Ottawa, Ontario, 2012.

94. Chudý P., Rzucidło P., Simulation and prototyping of control and navigation system for light sport aircraft, 7th International Conference “Supply on the Wings", November 6-8, Frankfurt am Main, 2012.

93. Chudý, P., Dittrich, P., Rzucidlo, P., HIL Simulation of a Light Aircraft Flight Control System, Digital Avionics System Conference, AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings , art. no. 6382395 , pp. 6D11-6D113, Williamsburg, VA, US, 2012, p. 1-11.

92. Basmadji F.L., Gruszecki J., Rzucidlo P., Kordos D., Development of ground control station for a terrain observer - hardware in the loop simulations, AIAA-2012-4629, AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, Minneapolis, US, 13 - 16 August 2012.

91. Rzucidło P., Unmanned Air Vehicle Research Simulator, The 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2012, Bialystok, Poland, July 8-13, 2012.

90. Kopecki G., Tomczyk A., Rzucidło P., Algorithms of Measurement System for a Micro UAV, The 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2012, Bialystok, Poland, July 8-13, 2012.

89. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Integrated laboratory stand for unmanned aerial vehicles systems design and development, 8th IDCTA: International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications, June 26 - 28, 2012, Jeju Island, Republic of Korea.

88. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Interfejsy graficzne naziemnej stacji kontroli lotu, VII Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowo-badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa 20-23 czerwca 2012.

87. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Symulator bezzałogowego aparatu latającego, VII Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowo-badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa 20-23 czerwca 2012.

86. Grzybowski P., Rzucidło P., Miniaturowy system sterowania i nawigacji dla latającej platformy bezzałogowej, VII Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowo-badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa 20-23 czerwca 2012.

85. Grzybowski P., Kordos D., Rzucidło P., Metody zapewnienia bezpieczeństwa z poziomu naziemnej stacji kontroli lotu, Konferencja - Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce, Warszawa, 2012.

84. Kitkowski Z. [red], Mechatronic Systems, Mechanics and Materials, Rzucidlo P., Chudy P., Analysis of Interactions between Pilot-Operator and Advanced Flight Control System, Solid State Phenomena, Vol. 180, Trans Tech Publications Ltd, Zurich 2012, pp. 101-108.

************** 2011 **************

83. Tomczyk A., Rzucidło P., Systemy pośredniego sterowania dla samolotów ogólnego przeznaczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, 374 strony.

82. Dołęga B., Rzucidło P., Monitorowanie pracy układu sterowania bezzałogowym aparatem latającym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 185A, Gdynia 2011, str. 83-92.

81. Chudý P., Rzucidło P., Simulators for pilot assisting module of advanced light aircraft concept, The Archive of Mechanical Engineering, Vol. LVIII, nb. 3, Komitet Budowy Maszyn PAN, Warszawa 2011, pp. 275-289.

80. Dołęga B., Rzucidło P., Uszkodzenia w systemach sterowania i nawigacji bezzałogowych obiektów latających, Pomiary Automatyka Kontrola 2011 nr 09, s. 1020-1023.

79. Rzucidło P., Chudý P., Analysis of Interactions between Pilot-Operator and Advanced Flight Control System, XIII Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2011, Jastrzębia Góra, 12-14 października 2011.

78. Dołęga B., Rzucidło P., Monitorowanie pracy układu sterowania bezzałogowym aparatem latającym, XIII Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2011, Jastrzębia Góra, 12-14 października 2011.

77. Dołęga B., Rzucidlo P., Faults in Control and Navigation Systems of Unmanned Aerial Vehicles, 10th International Science and Technology Conference Diagnostics of Processes and Systems, Zamość, September 19-21, 2011.

76. Rzucidło P., Dydaktyczno-badawczy symulator lotu na bazie kabiny M-15, VI Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowo-Badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa, 25-28 maja, 2011.

75. Basmadji F.L.., Rzucidło P., System planowania i wizualizacji misji bezzałogowego aparatu latającego, VI Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowo-Badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa, 25-28 maja, 2011.

74. Pawłow K., Rzucidło P., Problem optymalizacji automatycznych komunikatów głosowych stosowanych w lotnictwie komunikacyjnym, Journal of Aeronautica Integra, 2/2010 (8), OWPRz, 2010, str. 29-36.

73. Rzucidlo P., Szpunar R., Koncepcja wykorzystania aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS w układzie sterowania i nawigacji latającej platformy bezzałogowej, X Konferencja Naukowo-Techniczna Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, Warszawa-Białobrzegi, 2011.
ISBN 978-83-61576-14-3

72. Rzucidlo P., Szpunar R., Chudý P., Application of synthetic terrain vision for mission planning and control of unmanned aircraft, X Konferencja Naukowo-Techniczna Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, Warszawa-Białobrzegi, 2011.
ISBN 978-83-61576-14-3

71. Gruszecki J. [red], Wybrane zagadnienia awioniki, Szostek G., Rzucidło P., Platforma Stewarta jako podstawa ruchomego symulatora lotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, str. 161-169.

70. Gruszecki J. [red], Wybrane zagadnienia awioniki, Kijor K., Rzucidło P., Szpunar R., Integracja systemów syntetycznej i wzmocnionej wizji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, str. 61-70.

69. Gruszecki J. [red], Wybrane zagadnienia sterowania obiektami latającymi, Chudý P., Rzucidło P., Simulations of total-X based flight control system for light aircraft, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, str. 33-40.

68. Chudý P., Rzucidlo P., Real-time simulations of environmentally friendly flight control system, 9th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (IEEE Catalog number: CFP1108E-CDR, ISBN: 4244-7428-8), Smolenice, Slovakia, January 27-29, 2011.
Również: IEEE Xplore, ISBN: 978-1-4244-7429-5, URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5738867, pp. 161-164

67. Pieniążek J., Cieciński P., Tomczyk A., Rzucidło P., Metodyka syntezy charakterystyk obciążenia organów sterowych w układach sterowania samolotem przyjaznym dla pilota, projekt MNiSW, 2011

************** 2010 **************

66. Grochmal S., Kopecki G., Rzucidło P., Basmadji F., Grzybowski P., Kordos D., VI Konferencja Awioniki 2010, Rzeszów-Bezmiechowa, 16-18.09.2010.

65. Rogalski T., Gruszecki J., Dołęga B., Kopecki G., Cieciński P., Pieniążek J., Rzucidło P., Tomczyk A., Kordos D.: SOFIA - Safe AutOmatic Flight Back and LandIng of Aircraft, Rzeszów, 2010.

64. Dołęga B., Rzucidło P., Fault Tolerant Actuators for Safety Enhanced Flight Control System, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19, No. 4A, pp. 15-19, Olsztyn, 2010.

63. Kopecki G., Pieniążek J., Rogalski T., Rzucidło P., Tomczyk A., Proposal for navigation and control system for small UAV, Aviation 14(3), Leidykla Vilnius Technika, Wilno 2010, str. 77-82.

62. Chudý P., Rzucidło P., Symulacje systemu sterowania samolotem lekkim bazującego na koncepcji Total-X, VI Konferencja Awioniki, Rzeszów-Bezmiechowa, 16-18 września 2010.

61. Szostek G., Rzucidło P., Platforma Stewarta jako podstawa ruchomego symulatora lotu, VI Konferencja Awioniki, Rzeszów-Bezmiechowa, 16-18 września 2010.

60. Kijor K., Rzucidło P., Szpunar R., Integracja systemów syntetycznej i wzmocnionej wizji, VI Konferencja Awioniki, Rzeszów-Bezmiechowa, 16-18 września 2010.

59. Chudý P., Rzucidło P., Zemcik P., Affordable Light Aircraft Flight Simulators, AIAA-2010-8097 Paper, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Toronto, Ontario, August 2-5, 2010, p. 10.

58. Chudý P., Rzucidło P., Experimental simulator of advanced light aircraft, 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials, July 5-8, Opole, 2010.

57. Pawłow K., Rzucidło P., Problem optymalizacji komunikatów głosowych stosowanych w automatycznych systemach informacyjnych, V Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych oraz Instytutów Naukowo-Badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa, 26-29 maja, 2010.

56. Rzucidło P. [red.], Stacja naziemna - wielofunkcyjny dwumiejscowy motoszybowiec nowej generacji, raport dotyczący zadania 7.3 wykonywanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I, KB/68/12823/ IT1-B/U/08, Rzeszów 2009, 42 strony.

************** 2009 **************

55. Gruszecki J., Zajdel Z., Tomczyk A., Basmadji F. L., Rzucidło P., Rogalski T., Ochała M., Informatyczny system doboru cech psychomotorycznych pilotów podnoszący bezpieczeństwo w lotnictwie komunikacyjnym, Grant KBN, N 509 644 31/3316, Rzeszów 2009.

54. Chudý P., Pieniążek J., Rzucidło P., Flight Control System for Environmentally Friendly Light Aircraft, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 4B, pp. 21-25, Olsztyn, 2009.

53. Chudý P., Rzucidło P., Tomczyk A., Safety enhanced digital flight control system, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Volume 81 Issue 5 (pp. 416-423), Emerald Group Publishing Limited, 2009.

52. Chudý P., Rzucidło P., TECS/THCS Based Flight Control System for General Aviation, AIAA-2009-5689 Paper, AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, Chicago, Illinois, August 10-13, 2009.

51. Rzucidło P., Dlaczego w samolocie trzeba wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne?, Świat Nauki - Polska edycja Scientific American, Nr 8 (216), 2009.

50. Chudý P., Rzucidło P., Controller Design for a Digital Flight Control System DFCS, The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation: IMETI 2009 (electronic proceedings: www.iiis.org/CDs2008/CD2009SCI/IMETI2009 - Disciplinary Research and Development), Orlando, Florida - USA, July 10 - 13, 2009.

49. Basmadji F. L., Gruszecki J., Rzucidło P., Prediction, Analysis and Modeling of Human Performance, SAE Paper 2009-01-2297, Digital Human Modeling for Design and Engineering Conference and Exhibition, Gothenburg - Sweden, June 9-11, 2009.

48. Kopecki G., Rogalski T., Rzucidło P., Tomczyk A., Pieniążek, A conception of navigation and control system for a small UAV, International Symposium Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems, Flanders Aerospace Center, Oostende - Belgium, March 11-13, 2009.

47. Kopecki G., Pieniążek J., Rogalski T., Rzucidło P., Pokładowy system sterowania samolotem bezzałogowym bazujący na magistrali CAN, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (23) nr 1, 2008, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM, Gliwice, 2008, (również: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowania Magistrali CAN w Technice Wojskowej i Cywilnej, Ustroń-Jaszowiec, 25-26 września 2008).

************** 2008 **************

46. Rzucidło P. [red.], Opracowanie technologii oraz stanowiska do optymalizacji interfejsu człowiek maszyna w kokpitach wojskowych statków powietrznych - wybór zadań krytycznych dla samolotu TS-11 Iskra dla potrzeb badań na symulatorze lotu, Biblioteka Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 4463/51, Warszawa 2008, 31 stron.

45. Kordos D., Rzucidło P. Remote data transmission system, Scientific proceedings of Riga Technical University, Series 6 „Transport and Engineering. Transport. Aviation transport”, N27, Riga, RTU, 2008, pp. 98 – 105, ISSN 1407–8015 (również: III Międzynarodowa Konferencja Naukowe aspekty bezzałogowych aparatów latajacych, Cedzyna k/Kielc, 7 – 9 maja 2008).

44. Kopecki G., Pieniążek J., Rogalski T., Rzucidło P., Tomczyk A., A Proposal of Navigation and Control System for Small UAV, International Conference UAV World, November 12-13, Frankfurt, 2008.

43. Mikulski J. [red], Advances in Transport Systems Telematics, rozdz. Information flow in unmanned aircraft control system and communication with its environment, Cieciński P., Pieniążek J., Rzucidło P., str. 65-72, WKŁ, Warszawa 2008 (również: VII International Conference Transport, Systems, Telematics, Katowice-Ustroń, 5-8 listopad 2008).

42. Bakunowicz J., Kopecki G., Rzucidło P., A Concept of Small Flying Laboratory Based on RC Aircraft Model, VIII International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering, Brno, 16-17 October 2008.

41. Gruszecki J., Rzucidło P., Simplified Informatics Model of Pilot-Operator and Prediction of Human Performance, AIAA-2008-7110 Paper, AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit, Honolulu, Hawaii, August 18-21, 2008.

40. Rzucidło P., Tomczyk A., Prediction of Susceptibility of Small Aircraft to Pilot-Induced Oscillations, SAE 2007 Transactions Journal of Aerospace, Warrendale, Pensylwania 2008, pp. 819-827.

39. Cieciński P., Pieniążek J., Rzucidło P., Tomczyk A., Modyfikacja charakterystyk systemu pośredniego sterowania samolotem z wykorzystaniem interfejsów człowiek-maszyna, Journal of Aeronautica Integra, 2/2008, OWPRz, 2008, str. 29-36 (również: III Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, Bezmiechowa 28-3 maja 2008).

38. Cieciński P., Pieniążek J., Rzucidło P., Tomczyk A., Układ sterowania samolotem bezzałogowym – koncepcja ogólna, III Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej, Sieć Naukowa Aeronautica Integra, Bezmiechowa 28-31 maja 2008.

37. Gruszecki J., Rzucidło P., Ocena predyspozycji do wykonywania zawodu pilota w oparciu o test świadomości sytuacyjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Diagnostyka 1(45)/2008, str. 59-64, url: http://www.uwm.edu.pl/wnt/diagnostyka/index1.php?page=79.

36. Gruszecki J., Rzucidło P., Uproszczony model informatyczny pilota-operatora, Journal of Aeronautica Integra, 1/2008, OWPRz, 2008, str. 59-67.

************** 2007 **************

35. Korbicz J. [red.], Diagnostyka Procesów i Systemów, rozdz.: Algorytmy rekonfiguracji pracy serwomechanizmów płaszczyzn sterowych, Dołęga B., Rzucidło P., str. 189-196, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007.

34. Pieniążek J., Rzucidło P., Wykorzystanie magistrali CAN w systemie pośredniego sterowania samolotem lekkim, Szybkobieżne pojazdy gąsienicowe (22) nr 2, 2007, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM, Gliwice, 2007 (również: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowania Magistrali CAN w Technice Wojskowej i Cywilnej, Ustroń, 20-21 września 2007).

33. Kopecki G., Stachowicz F., Grzybowski J., Rogalski T., Rzucidło P., Bieniasz W., Rozwój konstrukcji mikroprocesorowego układu sterowania pras PXP, PXP-M (polaryzacja impulsowa), PXP - T (nagrzew) do wyrobów z proszków, Rzeszów 2007;

32. Gruszecki J., Rzucidło P., Zajdel Z., Informatics tools using estimation during pilot training , Aviation, vol. 11, nr 4, Vilnius “Technika”, Wilno 2007, str. 29-35.

31. Jaromi G., Rogalski T., Rzucidło P., Wałek Ł., Integracja układu sterowania z mini BSL, V Konferencja Awioniki, Rzeszów, 17-19 września, 2007.

30. Kordos D., Rzucidło P., System teletransmisji, wizualizacji i rejestracji danych, V Konferencja Awioniki, Rzeszów, 17-19 września, 2007, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 71, Awionika, str. 333-340.

29. Grzybowski P., Rzucidło P., Projekt systemu wizualizacji do urządzenia badawczo-treningowego na bazie kabiny M-15, V Konferencja Awioniki, Rzeszów, 17-19 września, 2007, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 71, Awionika, str. 441-448.

28. Rzucidło P., Analiza interakcji w układzie pilot-samolot, IV Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze, Bezmiechowa, 12-16 września, 2007.

27. Rzucidło P., Tomczyk A., Prediction of Susceptibility of Small Aircraft to Pilot-Induced Oscillations, 2007-01-3804 SAE Paper, AeroTech Congress & Exhibition, Los Angeles, California, 2007.

26. Rzucidło P. [red.], Opracowanie technologii oraz stanowiska do optymalizacji interfejsu człowiek maszyna w kokpitach wojskowych statków powietrznych - określenie metod wyboru zadania krytycznego z punktu widzenia wydolności sterowniczej operatora, Biblioteka Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 3335/51, Warszawa 2007, 69 stron.

25. Dołęga B., Gruszecki J., Rogalski T., Rzucidło P., Tomczyk A., The Possibilities of Chosen Applications of Control and Navigation Systems in General Aviation Aircraft and Unmanned Air Vehicles, Aviation, vol. 11, nr 2, Vilnius “Technika”, Wilno 2007, str. 23-30 (również:, VII International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education, Tallin, 11-12 października 2006).

24. Rzucidło P., Oscylacje indukowane przez pilota w układzie pośredniego sterowania samolotem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007, 196 stron.

23. Rzucidło P., The Detection of Pilot-Induced Oscillations, Aviation, vol. 11, nr 1, Vilnius “Technika”, Wilno 2007, str. 15-22 (również: VII International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education, Tallin, 11-12 października 2006).

22. Dołęga B., Rzucidło P., Controllers for Fault Tolerant Actuators, Aviation, vol. 11, nr 1, Vilnius “Technika”, Wilno 2007, str. 23-27 (również: VII International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education, Tallin, 11-12 października 2006).

21. Grzybowski J., Rogalski T., Rzucidło P., Pokładowy system rejestracji PSR-04E, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Diagnostyka 1(41)/2007, str. 75-80, url: http://www.uwm.edu.pl/wnt/diagnostyka/index1.php?page=79.

************** 2006 **************

20. Rzucidło P., Monitoring and Data Acquisition System for Experimental General Aviation Fly-by-Wire Aircraft, Aviation, vol. X, nr 3, Vilnius “Technika”, Wilno 2006, str. 16-20 (również: AVIATION-2004 Conference, Wilno, 9-10 grudnia 2004).

19. Tomczyk A., Gruszecki J., Dołęga B., Chłędowski M., Zajdel Z., Grzybowski J., Rogalski T., Cieciński P., Kopecki G., Rzucidło P., Pieniążek J., Badania systemu pośredniego sterowania kształtującego nowe właściwości pilotażowe samolotów ogólnego przeznaczenia, KBN 5 T12C 042 25, Rzeszów 2006.

18. Rzucidło P., Laboratory and Preliminary In-Flight Tests of Electromechanical Actuators, 2006-01-2414 SAE Paper, General Aviation Technology Conference & Exhibition, Wichita, Kansas, 29-31 sierpnia 2006.

17. Kopecki G., Rzucidło P., Problems of Monitoring in the Fly-by-Wire System for Small Aircraft, AIAA-2006-6340 Paper, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, Keystone, Colorado, 21-24 sierpnia 2006.

16. Rzucidło P., Detekcja nieprawidłowych interakcji pilota i efektywnej dynamiki samolotu, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Diagnostyka 1(37)/2006, str. 17-23, url: http://www.uwm.edu.pl/wnt/diagnostyka/index1.php?page=79.

15. Grzybowski J., Rogalski T., Rzucidło P., System akwizycji danych z magistralą can-aerospace do badań bezzałogowych aparatów latających, II Międzynarodowa Konferencja Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów latających, Cedzyna, 10-12 Maj 2006.

************** 2005 **************

14. Rzucidło P., Metody kompensacji oscylacji samolotu indukowanych przez pilota w układzie pośredniego sterowania, rozprawa doktorska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, 2005.

13. Dołęga B., Rzucidło P., Koncepcja serwomechanizmów lotniczych odpornych na uszkodzenia, VII KKN-T Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Rajgród, 12-14 września 2005 (również: Pomiary Automatyka Kontrola, wydanie specjalne dodatkowe 9’2005, str. 273-275).

12. Rzucidło P., Testing of Electro-Mechanical Actuators, International Multidisciplinary Conference, Baia Mare, 27-28 maja 2005, str. 683-688.

************** 2004 **************

11. Rzucidło P., Monitoring and Data Acquisition System for Experimental General Aviation Fly-by-Wire Aircraft, AVIATION-2004, Wilno, 9-10 grudnia 2004.

10. Gruszecki J., Grzybowski J., Rzucidło P., Electro-Mechanical Actuators for General Aviation Fly-by-wire Aircraft, VI International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education, Ryga, 14-16 października 2004 (również: Aviation, vol. IX, nr 1, Vilnius “Technika”, Wilno 2005, str. 19-25).

9. Rzucidło P., Monitor magistrali CAN systemu pośredniego sterowania samolotem PZL-110, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Diagnostyka 31/2004, str. 37-42, url: http://www.uwm.edu.pl/wnt/diagnostyka/index1.php?page=79.

8. Grzybowski J., Rzucidło P., Sterowniki mechanizmów wykonawczych układu pośredniego sterowania samolotem lekkim, IV Konferencja Awioniki, Polańczyk, 14-17 września, 2004, str. 101-108.

7. Rzucidło P., Nawigacja według odbiornika GPS – modelowanie i symulacja, IV Konferencja Awioniki, Polańczyk, 14-17 września, 2004, str. 497-504.

6. Rzucidło P., Oscylacje indukowane przez pilota w układzie pośredniego sterowania samolotem, IV Konferencja Awioniki, Polańczyk, 14-17 września, 2004, str. 179-186.

************** 2003 **************

5. Tomczyk A., Gruszecki J., Dołęga B., Chłędowski M., Zajdel Z., Grzybowski J., Rogalski T., Cieciński P., Kopecki G., Rzucidło P., Pieniążek J., Zintegrowany system pośredniego sterowania lekkim samolotem dyspozycyjnym, KBN 8 T12C 049 20, Rzeszów 2003.

4. Grzybowski J., Rzucidło P., Actuators Controller for Small FBW Aircraft, International Multidisciplinary Conference, Baia Mare 2003, str. 193-199.

************** 2002 **************

3. Rogalski T., Rzucidło P., Tomczyk A., Kształtowanie właściwości pilotażowych samolotu z odległościowym układem sterowania. Symulacja w ujęciu nieliniowym, Mechanika w Lotnictwie - X, PTMTS, Warszawa 2002, str. 411-420.

************** 2001 **************

2. Pieniążek J., Rzucidło P., Mikrokomputerowe systemy pomiarowe dla potrzeb lotnictwa, III Konferencja Awioniki, Waplewo 2001, tom I, str. 193-201.

**************

1. Grochowina M., Mazur P., Rzucidło P., Czy to Atari, czy to Amiga? - zestaw do transmisji i konwersji danych, Pismo użytkowników ATARI XL/XE, Tajemnice Atari 10(30)/1993, str. 26-29, 32.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję